Velkommen til Bøvling Ungdoms- og Idrætsforening

Spil på UNIBET

og støt vores klub.Bøvling Ungdomsforening startede sin virksomhed i 1912.  Foreningen havde da  mødevirksomhed     og amatørskuespil på programmet.  I 1959 blev BUF slået sammen med Bøvling Gymnastikforening og Bøvling Idrætsforeninge under navnet "Bøvling Ungdomsforening.

Organisatorisk er foreningen bygget op på den måde at et medlem - som regel formanden - fra
hvert af underudvalgene danner bestyrelsen, sammen med et generalforsamlingsvalgt formand,
næstformand og sekretær.

Pt. har følgende aktiviteter et udvalg repræsenteret:

Fodbold - Håndbold - Gymnastik - Badminton - Motionscenter - Teater - Cafeterie
og Sponsor.


Efter at BUF i ca. 27 år har udgivet bladet "Bindestregen", har vi fundet, at tiden er inde til
nytænkning, og har derfor fået oprettet denne hjemmeside.

Vi er meget intresseret i at gøre siden spændende, interessant og brugbar.
Så indsend derfor GERNE forslag, nyttige links, nyt fra udvalgene samt billeder til:

buifweb@gmail.com 
Bøvling Ungdoms- og Idrætsforening | 7650 Bøvlingbjerg | CVR nr. 14121617